LiDAR, liukurenkaat ja itseohjautuvat autot

Autonominen ajaminen kehittyy nopeasti tieteiskirjallisuudesta todellisuudeksi. Vaikka itseajavat autot eivät todellakaan ole mitään uutta, monet silti ihmettelevät, kuinka ne voivat navigoida itsenäisesti. Vastaus koskee lasereita, monimutkaisia ​​algoritmeja ja laatua liukurengaskokoonpanot.

LiDAR

Slipring FAMILY

LiDAR eli Light Detection and Ranging on mittausmenetelmä, joka mittaa etäisyyksiä lasersäteiden avulla. Kuten delfiinit, jotka käyttävät kaikulokaatiota ääniaaltojen kanssa, LiDAR-järjestelmät lähettävät sykkiviä lasersäteitä, jotka heijastavat esteen kohdatessa. Heijastuttuaan järjestelmä kerää ja tunnistaa kohteen herkkien antureiden avulla. LiDAR-järjestelmien käyttämät ultravioletti-, näkyvä- ja lähi-infrapunavalot ovat riittävän tarkkoja, jotta ne voidaan kohdistaa monenlaisiin materiaaleihin, kuten ei-metallisiin esineisiin ja kemiallisiin yhdisteisiin. Globaalien paikannusjärjestelmien (GPS) ja inertiamittausyksiköiden (IMU) lukemia verrataan sitten validointia varten.

Muiden menetelmien, kuten TUTKAN, käyttäminen on epäluotettavaa kartoituksessa ja navigoinnissa, koska käytetyt suuremmat radioaallot eivät pysty havaitsemaan pienempiä kohteita LiDARin yksityiskohtaisella ja tarkkuudella. Vaikka kamerat tarjoavat yksityiskohtaisemman vaihtoehdon, niistä puuttuu kolmiulotteiseen kartoitukseen tarvittavat renderöintiominaisuudet. LiDAR yhdistää muiden järjestelmien renderöintiominaisuudet ja luotettavuuden korkeampaan resoluutioon.

Liukurengaskokoonpanot

_I1A5005

Michiganin tieteelliset liukurengaskokoonpanot vahvistaa LiDAR-järjestelmän lukemat tiedonkeruun ja kartoitustarkkuuden parantamiseksi. Kiinnitetty ajoneuvon renkaat, liukurengaskokoonpanot mittaavat nopeutta ja sijaintia ja vertaavat niitä GPS-, IMU- ja LiDAR-järjestelmiin. Vertailemalla tuloksia voidaan tuottaa tarkkoja ja yksityiskohtaisia ​​karttoja. Tällä tarkkuudella, sovellukset Tämän tekniikan käyttö on sidottu vain mielikuvitukseen.

Mitä tämä tarkoittaa autonomisten ajoneuvojen tulevaisuuden kannalta? Turvallisuus on pelin nimi, mutta koska ajon aikana on otettava huomioon niin monia muuttujia, tämä voi usein olla vaikea saavuttaa. Monimutkaiset algoritmit arvioivat LiDAR:n toimittamia tietoja ja karttoja sopivan navigointikäyttäytymisen määrittämiseksi. Erittäin yksityiskohtaiset mittaukset auttavat itseohjautuvia autoja erottamaan yksittäiset kohteet toisistaan, vaikka ne olisivat visuaalisesti estettyjä tai piilotettuja. Tunnistusten ja reaktioiden parantaminen odottamattomissa jalankulkijoiden, eläinten ja muiden ajoneuvojen kohtaamisissa tekee autonomisista ajoneuvoista älykkäämpiä ja turvallisempia.

Liukurengaskokoonpanot auttavat LiDAR:ia toteuttamaan fantasiaa itsenäisten ajoneuvojen turvallisuuden edistymisellä, mutta miksi lopettaa tähän? Saat lisätietoja siitä, kuinka liukurengaskokoonpanot voivat auttaa sovellusten testauksessa ja innovaatioissa, ota yhteyttä Michigan Scientificin insinööriin jo tänään.